דבירה

אודות מרכז מזון דבירה - אמבר

הרעיון של הקמת מרכז מזון מתועש עלה בשנת 2001 בערך, בעת סיור של משלחת מאמבר בספרד.
ביולי 2010 עלו הדחפורים על שטח של כ-60 דונם בצמוד למכון התערובת הדרומי של אמבר.

מרכז מזון דבירה - המרכז המתועש הראשון והיחיד במדינת ישראל - עובד רובו ככולו בתיאום מוחלט עם תוכנת מחשב מתקדמת, אשר יוצרת בסופו של תהליך בליל אחיד, מינון מדויק של חמרי גלם, משקל מדויק, ערבול אופטימלי, מינימום סטיות ויעילות בייצור. הצמידות למכון התערובת מאפשרת זרימה יומיומית של חליפות בהתאם לדרישות הלקוחות.
מרכז המזון מחולק לשלושה אזורים עיקריים: תאי המזון - בהם ממוקמים כל המזונות וחמרי הלוואי, סככת המינון - בה מתבצעת רוב ההעמסה של החומרים המזינים, וסככת תוצ"ג - בה נמצאת העגלה המערבלת.
מרכז מזון דבירה עובד בשיתוף צמוד עם מרכז המזון בפטיש: בדבירה מייצרים בלילי חולבות ובפטיש בלילי יבשות, עגלות, ופיטום. כך שכל לקוח מקבל בליל חולבות מדבירה ואת יתר הבלילים מפטיש. מערך ההובלה משותף: שני מרכזי המזון מובילים בלילים לאבוסי הרפתות בתכנון ובתאום של מרכז לוגיסטי אחד.

מטרתנו להביא ללקוחותינו מוצר מדויק, איכותי, והכי קרוב לתכנון של אנשי המקצוע וההזנה, לשביעות רצון הלקוח.