ביום ג' 18.12.18 יוחלפו הקוקסידיוסטטים בתערובות הפטם לניקרבזין ומוננסין

ביום ג' 18.12.18 יוחלפו הקוקסידיוסטטים בתערובות הפטם לניקרבזין ומוננסין