חנויות המפעל

בחנויות המפעל הבאות תוכלו לרכוש את תערובות אמבר גם בשקים בודדים של 50 ק"ג :

מכון התערובת ויתקין –                   כפר ויתקין                  073-2168411

נירה יוגב –                                     כפר ורבורג                  08-8503239