יום אחזקה טיפול במכונות יתבצע בימי שני נא להערך בהתאם עם ההזמנות