יום אחזקה טיפול במכונות יתבצע בימי שלישי נא להערך בהתאם עם ההזמנות