מאמרים – סויכלור ומלחים אניונים

סויכלור ((SoyChlor – מוצר המכיל מלחים אניונים להתמודדות עם קדחת חלב קלינית ותת קלינית (תמצית)
רן סולומון, מכון תערובת "אמבר"

ה-pH של השתן, ערכי ה-DCAD של המנה (פער קטיונים אניונים) והשפעתם על סטטוס הסידן וממשק העבודה; הנחיות לדגימת שתן.
רן סולומון, מכון תערובת "אמבר"

שבעה שלבים לתחילת עבודה עם ממשק מלחים אניונים מתון
רן סולומון, מכון תערובת "אמבר"

מלחים אניונים – לא עוד תוסף, אלא גישה תזונתית וממשק הזנה מתקדמים. וגם – שוחטים פרות קדושות: האם נכון מתן טיפול מונע לקדחת חלב לאחר ההמלטה?
רן סולומון, מכון תערובת "אמבר"