מעלי גרה – פינת התחשיב

נוסחה לחישוב חמ"מ
רן סולומון, אמבר

רווחיות פרה ריקה להוצאה
רן סולומון, אמבר

חישוב תקבול עבור בונוס שומן; ואו שינוי ביתרה/ליטר בהתחשב בעלויות המנה
רן סולומון, אמבר

קביעת % החומר היבש בדוגמא לאחר ייבוש בתנור
רן סולומון, אמבר

מחשבון בסיסי/תחשיב לפיטום עגלים/טלאים
אמבר, המחלקה לתזונה