ממלאי תפקידים

מחלקהשםתפקידניידטלפוןמייל
מחלקהשםתפקידניידטלפוןמייל
אמבר דרום הזמנותבני חסןהזמנות08-6850524benyh@ambar.co.il
אמבר דרום הזמנותצוקי טיבי08-6850562ziont@ambar.co.il
אמבר דרום הנהלההלל רייטר054-463702508-6850501hilelr@ambar.co.il
אמבר צפון הזמנותחיים שירזיהזמנות04-6321350haims@ambar.co.il
אמבר צפון הזמנותענבל בן טולילההזמנות04-6321355inbalt@ambar.co.il
אמבר צפון הזמנותשי בר נירמנהל מחלקה054-464610404-6321627shayb@ambar.co.il
אמבר צפון הנה"חלילך מרדכילקוחות04-6321319lilachm@ambar.co.il
אמבר צפון הנה"חדורית כהן אדריקשרי לקוחות וגביה04-6321302doritc@ambar.co.il
אמבר צפון הנהלהזאב קלימי מנכ"ל אמבר04-6321353 (שירלי)zkalimi@ambar.co.il
אמבר צפון הנהלהשירלי אזרחי משרד מנכ"ל04-6321353shirlye@ambar.co.il
אמבר צפון מעבדהנידאל מסאלחהמנהל מעבדה04-6321310nidalm@ambar.co.il
אמבר צפון מעבדהיפעת זוהרי מעבדה04-6321490yifatz@ambar.co.il
אמבר צפון שיווקרועי בשןמנהל מכירות צפון052-844434404-6321364roei@ambar.co.il
אמבר צפון שיווקטל בר אוןמנהל ענף בעלי כנף054-692118604-6321458talb@ambar.co.il
אמבר צפון שיווקנורית שקדמשרד שיווק04-6321316nurits@ambar.co.il
אמבר צפון שיווקרונן שחוריסמנכ"ל שיווק ומכירות052-6150399ronensh@ambar.co.il
אמבר צפון שיווקשי שטרקרמנהל מכירות דרום050-4545641shays@ambar.co.il
אמבר צפון תזונהנמרוד צורסמנכ"ל04-6321652nimrodt@ambar.co.il
אמבר צפון תפעוליואב כץסמנכ"ל תפעול04-6321329yoavk@ambar.co.il
מרכזי מזוןאֹהד נתןמנהל מרכזי מזון052-3249333ohadn@ambar.co.il
מרכזי מזוןשרלי אלכסנדרמנהל אמץ בר050-3231531charlie@ambar.co.il
מרכזי מזוןאייל בן נרמנהל אליעד052-3908840eliad@ambar.co.il
מרכזי מזוןחי קוגוטמנהל כפר יחזקאל054-2266703haik@ambar.co.il
מרכזי מזוןירון הלוימנהל שער העמקים052-2379935yaronh@ambar.co.il
מרכזי מזוןנבטי משהמנהל פטיש054-7741086moshen@ambar.co.il
מרכזי מזוןאיזידור קפיטולניקמנהל דבירה054-2247977izyek@ambar.co.il
מרכזי מזוןאריאלה לוימנהלת חשבונות054-4666821arielal@ambar.co.il
מרכזי מזוןאילנה מינרבימנ. אדמיניסטרטיבית054-7740617ilana@ambar.co.il
מרכזי מזוןאסף איילון שער העמקים052-8702489
מרכזי מזוןעלא כעבייה כפר יחזקאל053-7292801
מרכזי מזוןתמיר שרון דבירה052-2712936
מרכזי מזוןאדהם זיאדנה – גופטן דבירה054-8728728
מרכזי מזוןרחמים קלימי פטיש053-2437274
מרכזי מזוןטל יצחקי אמץ בר052-2465776
איכותענת קופמרמנהלת איכות054-2549024046321508‏anatk@ambar.co.il
איכותאלה רביןראש תחום איכות הסביבה050-3783918046321638ellar@ambar.co.il
תזונהרן סולומוןמנהל תחום תזונה והזנה של מע"ג054-787778404-6321481rans@ambar.co.il
תזונהנורית גל רכסתזונאית בעלי כנף054-453700504-6321231nurit_g@ambar.co.il
תזונהנגה אסטרכןתזונאית בעלי כנף054-921590804-6321311nogaa@ambar.co.il
תזונהאוריאל כהןתזונאי מעלי גרה054-463706204-6321304urik@ambar.co.il
תזונהדנה אליהותזונאית מעלי גרה052-531158004-6321530danae@ambar.co.il
תזונהיואל שטראוסתזונאי צאן050-6822691yoels@ambar.co.il
תזונהבוריס מקובסקיתזונאי אמבר דרום054-463703108-6850525borism@ambar.co.il
תזונהטל הורוביץתזונאית אמבר דרום054-3222147talho@ambar.co.il