ממלאי תפקידים

מחלקהשםתפקידטלפון
אמבר דרום הזמנותבני חסןהזמנות08-6850524
אמבר דרום הזמנותצוקי טיבי08-6850562
אמבר דרום הנהלההלל רייטר08-6850501
אמבר צפון הזמנותחיים שירזיהזמנות04-6321350
אמבר צפון הזמנותענבל בן טולילההזמנות04-6321355
אמבר צפון הזמנותשי בר נירמנהל מחלקה04-6321627
אמבר צפון הנה"חלילך מרדכילקוחות04-6321319
אמבר צפון הנה"חדורית כהן אדריקשרי לקוחות וגביה04-6321302
אמבר צפון הנהלהזאב קלימי מנכ"ל אמבר04-6321353 (שירלי)
אמבר צפון הנהלהשירלי אזרחי משרד מנכ"ל04-6321353
אמבר צפון מעבדהנידאל מסאלחהמנהל מעבדה04-6321310
אמבר צפון מעבדהיפעת זוהרי מעבדה04-6321490
אמבר צפון שיווקרועי בשןמנהל מכירות צפון04-6321364
אמבר צפון שיווקטל בר אוןמנהל ענף בעלי כנף04-6321458
אמבר צפון שיווקנורית שקדמשרד שיווק04-6321316
אמבר צפון שיווקרונן שחוריסמנכ"ל שיווק ומכירות
אמבר צפון שיווקשי שטרקרמנהל מכירות דרום
אמבר צפון תזונהנמרוד צורסמנכ"ל04-6321652
אמבר צפון תפעוליואב כץסמנכ"ל תפעול04-6321329
מרכזי מזוןגיל ענברמנהל מרכזי מזון04-6321315
מרכזי מזוןשרלי אלכסנדרמנהל אמץ בר
מרכזי מזוןאייל בן נרמנהל אליעד
מרכזי מזוןירון הלוימנהל שער העמקים
מרכזי מזוןנבטי משהמנהל פטיש
מרכזי מזוןאיזידור קפיטולניקמנהל דבירה
מרכזי מזוןאריאלה לוימנהלת חשבונות
מרכזי מזוןאילנה מינרבימנ. אדמיניסטרטיבית
מרכזי מזוןאסף איילון שער העמקים
מרכזי מזוןתמיר שרון דבירה
מרכזי מזוןאדהם זיאדנה – גופטן דבירה
מרכזי מזוןרחמים קלימי פטיש
מרכזי מזוןטל יצחקי אמץ בר
איכותענת קופמרמנהלת איכות046321508‏
איכותאלה רביןראש תחום איכות הסביבה046321638
תזונהרן סולומוןמנהל תחום תזונה והזנה של מע"ג04-6321481
תזונהנורית גל רכסתזונאית בעלי כנף04-6321231
תזונהנגה אסטרכןתזונאית בעלי כנף04-6321311
תזונהאוריאל כהןתזונאי מעלי גרה04-6321304
תזונהדנה אליהותזונאית מעלי גרה04-6321530
תזונהיואל שטראוסתזונאי צאן
תזונהבוריס מקובסקיתזונאי אמבר דרום08-6850525
תזונהטל הורוביץתזונאית אמבר דרום
מחלקהשםתפקידטלפון