מעלי גרה – המלצות

הדגשים בפיטום עגלים, בשיטת קש/חציר + תערובת (בשפה העברית ובשפה הערבית)
רן סולומון, אמבר; תרגם לערבית – דר' סמיר מבג'יש, הפקולטה לחקלאות

עגלות לתחלופה מצב ב': המלצות לממשק הזנה וצריכת מזון 
רן סולומון

עגלות לתחלופה מצב א': המלצות לממשק הזנה וצריכת מזון 
רן סולומון

פרות יבשות והכנה להמלטה: המלצות לממשק הזנה וצריכת מזון 
רן סולומון