מעלי גרה – מאמרים

מועד תחילת השימוש בכולין מוגן כרס ומשך השימוש בו, משפיעים על ביצועי פרות חלב
רן סולומון, מכון תערובת "אמבר"

השפעת קרינת השמש ומועד ההזנה על ההתנהגות, התגובה החיסונית והיצרנות של כבשי חלב תחת עומס חום
יואל שטראוס, מכון תערובת "אמבר"

השפעת ריכוז קטיונים-אניונים במנה ומקור הקטיונים על ייצור החלב ויעילות ההזנה
חגי זקס, מכון תערובת "אמבר"

השפעת אורך הסיב של קש חיטה במנת יבשות, על צריכת המזון, הבריאות ותנובת הפרות לאורך תקופת המעבר
דנה אליהו, מכון תערובת "אמבר"

תופעת הפרימרטין – נקבה תאומה לעגל זכר
רן סולומון, מכון תערובת "אמבר"

האם רצוי להוסיף חומצות שומן לפרות חלב: איזה, מתי וכיצד? חלק ב': שילוב תוספי חומצות שומן במנת פרה חולבת
אוריאל כהן, מכון תערובת "אמבר"

האם רצוי להוסיף חומצות שומן לפרות חלב: איזה, מתי וכיצד? חלק א' – שומן מוגן כרס: מטבוליזם של חומצות שומן פלמיתית וסטארית בפרות חולבות
אוריאל כהן, מכון תערובת "אמבר"

מקורות חלבון שונים באבקות החלב
יואל שטראוס, מכון תערובת "אמבר"

הוספת חומצות אמינו ליזין ומתיונין מוגנות-כרס, לפני ואחרי ההמלטה, והשפעתה על ביצועי פרות חלב
חגי זקס, מכון תערובת "אמבר"

צריכה, נעכלות וביצועי גדילה של עגלי הולשטיין שהוזנו בתחליף חלב, בשתי רמות הזנה שונות
דנה אליהו, מכון תערובת "אמבר"

מכניזם של ספיגת מינרלים, השפעות גומלין המשפיעות על סטטוס החומציות ונוגדני התחמצנות, ושיקולים בתכנון מנה לשפור סטטוס המינרלים (חלק 3)
אוריאל כהן, מכון תערובת "אמבר"

צריכת המים של היונק הנולד, והשפעתה על צריכת המזון, הגדילה והתפתחות, נתוני הבריאות והנעכלות של הרכיבים התזונתיים
רן סולומון, "אמבר"

הזנת טלאים במפטמה בגרעינים שלמים
יואל שטראוס מכון תערובת "אמבר"

תוספי מזון: מה צריך לדעת ומה חשוב לשאול
חגי זקס, מכון תערובת "אמבר"

צמצום משך הזמן בו הבליל שוהה באבוס, בתוספת חציר ארוך סיב (מוגש בנפרד), ובלעדיו, על ביצועי הייצור והע"ג של פרות חלב
דנה אליהו, מכון תערובת "אמבר"

מכניזם של ספיגת מינרלים, השפעות גומלין המשפיעות על סטטוס החומציות ונוגדי החמצון, ושיקולים בתכנון מנה לשפור סטטוס המינרלים
אוריאל כהן

עומס חום: מה הקשר בינו ובין המעי?
רן סולומון

שימוש בתוסף על בסיס כורכום לשיפור ביצועי הגדילה ומערכת החיסון בטלאים לפיטום
יואל שטראוס, אמבר

מידת ההשפעה שיש לגישת המנהל ולהתנהגותו, על רווחיות הרפת
חגי זקס, אמבר

"ירידה בצריכת המזון ותנובת החלב בפרות בתחילת התחלובה, עקב שילוב עמילן פריק במנות עם ריכוז עמילן גבוה ונמוך."
דנה אליהו, אמבר

מכניזם של ספיגת מינרלים, אינטראקציה בין מינרלים המשפיעה על סטטוס החומציות ונוגדני חמצון, ושיקולים בתכנון מנה לשפור סטטוס המינרלים (פרק א')
אוריאל כהן

שילוב מזונות עתירי גופרית במנות לפיטום בקר
יואל שטראוס

גורמים המשפיעים על הפסדי החומר היבש ועל האיכות של תחמיצים
חגי זקס

השפעת האכלת ערב לעומת האכלת בוקר על ביצועי פרות חלב במהלך הקיץ
דנה אליהו

השפעת שומן מוגן משני מקורות שמן דקלים – טריגליצרידים מועשרים בחומצה פלמיטית לעומת מלחי סידן – על יצרנות של פרות חלב באמצע התחלובה 
אוריאל כהן

"הצד האפל" של תאורת הלילה בסככות הרפת – האם אנו מאירים נכון?
אביב אשר – מו"פ צפון, מרכז ידע גליל עליון; ערך ותמצת רן סולומון

תוצאות ולידציה של מודל CNCPS בעזרת תכנת NDS ברפתות חלב
רן סולומון וחברים

ממשק הזנה מומלץ להפחתת הסיכון ל-sara
יואל שטראוס

הגברת תדירות האבסת הבליל והקשר עם יצור שומן החלב ועם הסיכון ל-SARA 
רן סולומון

ירק תירס לתחמיץ – א- מתי קוצרים ולמה; ב – דגימות מהשדה לצורך בדיקת חומר יבש, לפני קציר 
רן סולומון, מכון תערובת "אמבר"

תקופת המעבר או סף ההריון בעיזים 
ליאור קיסרי

השפעת שינוי מקרי וחולף בתכולת החומר היבש של תחמיצים על ביצועי פרות חלב 
דנה אליהו

על טעם ועל ריח 
יואל שטראוס

השפעת הוספת כרום על ביצועי פרות חלב 
חגי זקס

האם כדאי להוסיף כולין מוגן לפרות בתקופת המעבר? 
אוריאל כהן

השפעת קצב ריקון הקיבה על בריאות היונק 
יואל שטראוס

השפעת אורך הסיב של המזון הגס…על צריכת המזון ובצועי היצור – מטא אנליזה 
רן סולומון

השפעת שעור הקצאת החלב על צריכת מזון יבש, גמילת היונקים ובצועי העגלות
רן סולומון

תובנות על השימוש ב-DDGS למע"ג 
אוריאל כהן

השפעת שילוב תחמיץ גפת רימונים על הנעכלות והתחלובה בפרות חלב
תקציר המאמר הינו חלק מעבודת הגמר של דנה אליהו

השפעת שילוב תחמיץ גפת רימונים על הנעכלות ויצור החלב של פרות
תקציר באנגלית – דנה אליהו

מחלת הארגוט בסורגום
ד"ר אפרים צוקרמן

על עולם החושים של הפרות
רווחת בעלי חיים – סיוון לאקר ודורון בר

צבעו של DDGS
האם הצבע הוא האינדיקטור היחידי או הטוב ביותר לאיכות DDGS ?
רן סולומון ואוריאל כהן

האם הפכנו למעצמת אנרגיה?
רן סולומון – מנהל תחום תזונה והזנה של מע"ג

מחשבות על אנרגיה: תקציר
רן סולומון – מה מתרחש ולאן מתקדמים

ביצועי הגדילה של טלאים שניזונו בתערובת סטנדרטית או בחאלטות
ליאור קיסרי,דנה אליהו ורן סולומון