מעלי גרה – מאמרים

מידת ההשפעה שיש לגישת המנהל ולהתנהגותו, על רווחיות הרפת
חגי זקס, אמבר

"ירידה בצריכת המזון ותנובת החלב בפרות בתחילת התחלובה, עקב שילוב עמילן פריק במנות עם ריכוז עמילן גבוה ונמוך."
דנה אליהו, אמבר

מכניזם של ספיגת מינרלים, אינטראקציה בין מינרלים המשפיעה על סטטוס החומציות ונוגדני חמצון, ושיקולים בתכנון מנה לשפור סטטוס המינרלים (פרק א')
אוריאל כהן

שילוב מזונות עתירי גופרית במנות לפיטום בקר
יואל שטראוס

גורמים המשפיעים על הפסדי החומר היבש ועל האיכות של תחמיצים
חגי זקס

השפעת האכלת ערב לעומת האכלת בוקר על ביצועי פרות חלב במהלך הקיץ
דנה אליהו

השפעת שומן מוגן משני מקורות שמן דקלים – טריגליצרידים מועשרים בחומצה פלמיטית לעומת מלחי סידן – על יצרנות של פרות חלב באמצע התחלובה 
אוריאל כהן

"הצד האפל" של תאורת הלילה בסככות הרפת – האם אנו מאירים נכון?
אביב אשר – מו"פ צפון, מרכז ידע גליל עליון; ערך ותמצת רן סולומון

תוצאות ולידציה של מודל CNCPS בעזרת תכנת NDS ברפתות חלב
רן סולומון וחברים

ממשק הזנה מומלץ להפחתת הסיכון ל-sara
יואל שטראוס

הגברת תדירות האבסת הבליל והקשר עם יצור שומן החלב ועם הסיכון ל-SARA 
רן סולומון

ירק תירס לתחמיץ – א- מתי קוצרים ולמה; ב – דגימות מהשדה לצורך בדיקת חומר יבש, לפני קציר 
רן סולומון

תקופת המעבר או סף ההריון בעיזים 
ליאור קיסרי

השפעת שינוי מקרי וחולף בתכולת החומר היבש של תחמיצים על ביצועי פרות חלב 
דנה אליהו

על טעם ועל ריח 
יואל שטראוס

השפעת הוספת כרום על ביצועי פרות חלב 
חגי זקס

האם כדאי להוסיף כולין מוגן לפרות בתקופת המעבר? 
אוריאל כהן

השפעת קצב ריקון הקיבה על בריאות היונק 
יואל שטראוס

השפעת אורך הסיב של המזון הגס…על צריכת המזון ובצועי היצור – מטא אנליזה 
רן סולומון

השפעת שעור הקצאת החלב על צריכת מזון יבש, גמילת היונקים ובצועי העגלות
רן סולומון

תובנות על השימוש ב-DDGS למע"ג 
אוריאל כהן

השפעת שילוב תחמיץ גפת רימונים על הנעכלות והתחלובה בפרות חלב
תקציר המאמר הינו חלק מעבודת הגמר של דנה אליהו

השפעת שילוב תחמיץ גפת רימונים על הנעכלות ויצור החלב של פרות
תקציר באנגלית – דנה אליהו

מחלת הארגוט בסורגום
ד"ר אפרים צוקרמן

על עולם החושים של הפרות
רווחת בעלי חיים – סיוון לאקר ודורון בר

צבעו של DDGS
האם הצבע הוא האינדיקטור היחידי או הטוב ביותר לאיכות DDGS ?
רן סולומון ואוריאל כהן

האם הפכנו למעצמת אנרגיה?
רן סולומון – מנהל תחום תזונה והזנה של מע"ג

מחשבות על אנרגיה: תקציר
רן סולומון – מה מתרחש ולאן מתקדמים

ביצועי הגדילה של טלאים שניזונו בתערובת סטנדרטית או בחאלטות
ליאור קיסרי,דנה אליהו ורן סולומון