מעלי גרה – מצגות כנס לקוחות אמבר 02-20

הרצאה של דר' טים בראון באנגלית: Management to Prevent Hypocalcemia in Dairy Cows at Calving

תרגום הרצאתו של טים בראון לעברית (דר' רן סולומון): ממשק למניעת קדחות חלב (היפוקלצמיה) בפרות חלב לאחר ההמלטה

הרצאתו של דר' רן סולומון: הדגשים להרצאתו של טים בראון, והיבטים פרקטיים לממשק שימוש מיטבי בסויכלור.

הרצאתו של דר' שמוליק זמיר: מחלות מטבוליות בצאן, האם כורח המציאות?

הרצאתו של לירון תמיר: ענפי הצאן בישראל ובעולם

הרצאתו של יואל שטראוס: בחינת השפעת ריכוזיות החלבון בתערובות פיטום לטלאים