מעלי גרה – מצגות

תוצאות ולידציה של מודל ה-cncps בעזרת תכנת NDS ברפתות חלב
רן סולומון וחברים

בין עמילן ל-NDF – יצרנות, בדיקות כימיות והזנה מדייקת

רקע ונתונים רלוונטיים להאבסים גרעינים שלמים לטלאי פיטום 
רן סולומון וליאור קיסרי

פרת המעבר – מה קורה ומה חדש 
רן סולומון

מחשבות על אנרגיה 
רן סולומון

MFD – תופעת דיכוי יצור שומן החלב 
רן סולומון