פטיש

אודות מרכז מזון פטיש - אמבר

מרכז המזון בפטיש הצטרף למשפחת מרכזי מזון אמבר בינואר 2011 . עם כניסת אמבר, הופעלה מערכת בקרה ממוחשבת לתהליך הייצור והמשלוח.
מרכז מזון פטיש עובד בשיתוף צמוד עם מרכז המזון בדבירה. בפטיש מייצרים את בלילי היבשות, העגלות, והפיטום. ובדבירה מייצרים את בלילי החולבות. כל לקוח מקבל בליל חולבות מדבירה ואת יתר הבלילים מפטיש. מערך ההובלה משותף: שני מרכזי המזון מובילים בלילים לאבוסי הרפתות בתכנון ובתאום של מרכז לוגיסטי אחד.

מרכז מזון אמבר-פטיש מלווה מקצועית את לקוחותיו בהתאם לצורך ולדרישה, מתכנון המנה עד צינון פרות, וממשק הרפת, הכל כחלק מהשרות ללקוחות.
כחלק מהשרות ומהחשיבה על הלקוח - מרכז המזון מארגן כנסים מקצועיים ואירועים חברתיים לחיזוק הקשרים.
מרכז המזון מוסמך לתקן 9001 ISO על כל נהליו - ובכך תורם לרווחת הלקוח.

צוות מרכז המזון עומד לרשות לקוחותיו בכל עת, כך גם אנשי המקצוע והתזונאים.