שימו לב שבקרוב נתחיל לספק תערובות כשרות לפסח תשע"ח

להלן לוח הזמנים להכשרת אמבר לפסח תשע"ח  

אמבר דרום – יוכשר בתאריך 19.03.18

אמבר צפון – יוכשר בתאריך 20.03.18

מחלקת פרמיקס – מתאריך 30.01.18 קיבלה תעודת הכשר לפסח