יצירת קשר

דרכי התקשרות :

טלפוןפקס
הנהלה04-632130004-6321313
משלוחים04-6321350
1-800-222-350
04-6321309
שיווק04-632131604-6321586
תזונה04-632130004-6321271
איכות סביבה04-632163804-6321651
מרכזי מזון04-632145004-6321475
איכות04-6321508