דברו איתנו

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פיטום עגלים או טלאים

מחשבון

בממוצע לכל הפיטום
בממוצע לכל הפיטום
תוספת משקל, ק"ג/יום
תוספת משקל יומית (תמ"י) ערך לבדיקה לוגית
סה"כ צריכת תערובת לתקופה, ק"ג
סה"כ צריכת קש לתקופה, ק"ג
מחיר שוק כולל פחת
כולל הנחות
חישוב לפי דף כחול
דף כחול
עד תחילת פיטום
מחיר שוק
כמה מוריד הסוחר ממשקל חי (%)
מחיר עגל/טלה לפני תחילת פיטום, ₪
מחיר משקל חי סופי, ₪
הכנסות מבשר בניכוי גמול וימי כלכלה
הוצאות מזון
יתרה
יתרה
יחס צריכת ח"/תוספת משקל ערך לבדיקה לוגית
חישוב
איפוס

השימוש במחשבונים באתר והתוצרים של המחשבונים אינם מהווים מתן עצה ו/או הנחייה מטעם אמבר והינם באחריות המשתמש בלבד.

אמבר לא תהיה אחראית לתכנית ההזנה של בעלי החיים ותהיה זאת אחריותו הבלעדית של המשתמש/ הקונה לקבוע את תכנית ההזנה, לרבות כמויות, שעות ההזנה והרכבי מרשמי התערובות המוזמנים מאמבר לצורך הזנת בעלי החיים.