עדכון הספקת תערובות ביום שלישי 22.1.2019

לכל הלקוחות המובילים באופן עצמאי  ולקבלנים המובילים לאמבר:

ביום שלישי ה 22/1/19 מחלקת משלוחים ומחלקת שקים יוצאת לאחה"צ של גיבוש.

ביום זה:

העמסות של מיכלית ורכינות יסתיימו בשעה 13:30.

העמסות במחלקת שקים יסתיימו בשעה 13:00

הזמנות לקוחות יתקבלו עד השעה 14:00

לאחר שעה 14:00, ההזמנות יטופלו בבוקר 23/1/19