דברו איתנו

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

עלות גידול ירק חיטה בקמה: “עולה, עולה לנו… כמה זה עולה לנו?” (במקור – שלמה ארצי)

רן סולומון, "אמבר" מכון תערובת.

רקע: לפני שנים ספורות, קיבוץ באזור גרנות עשה מעשה חריג (לטובה) במחוזותינו – הוא מסר את שטחי הגד”ש שלו לאחריותה של הרפת, עם כל המשמעות הקשורה בכך. לטובת העניין מונה גורם מטעם הרפת שהיה אחראי על שטחים אלו. מכסת מים לשטחים אלו לא הייתה בנמצא, כך שהגידול היחידי הזמין לטובת הרפת (בשלב זה) היה חיטה לתחמיץ בבעל. כמו כן, השטחים הללו כללו מספר שטחים קטנים (“גינות ירק”) כך שיעילות העבודה בבסיסה הייתה מתחת לאופטימום. כל העבודות בשטחי הגידול נעשו על ידי קבלנים, וכל ₪ אשר הוצא, נרשם לטובת סיכום עלויות היצור בקמה (חשבוניות).

מטרת הפרסום: 1 – להציג עלויות יצור אמיתיות של חיטה לתחמיץ, בשנתיים עוקבות השונות מהותית אחת מהשנייה (יפורט בהמשך); 2 – לעודד נוספים ללכת באותה דרך במידה והתנאים (יחסי קיבוץ/רפת/גד”ש) מאפשרים זאת.

שיטה: כל העבודות בשדות בוצעו על ידי קבלני חוץ, כמו עיבודים, זריעה, דישון וכו’, ונרשמו עלויות החומרים ועלות העבודה; בנוסף, נרשמו עלויות כלליות כמו קנ”ט, ארנונה ותשלום למינהל. חשוב לציין – בשנת הסיכום הראשונה (2022), המשקעים היו אופטימליים וכך גם היבול, 1 טון חומר יבש (ח”י)/דונם; בשנה השנייה (2023) המשקעים באזור היו  פחותים, בהתאם גם היבול (כ-0.78 טון ח”י/דונם). בנוסף בשנה הראשונה עובדו 520 דונם ובשנייה – 720 דונם. היות ומרבית ההוצאות הגידול הן ברמת הדונם, ואינן תלויות יבול, סיכום ההוצאות נעשה כש”ח/דונם, וכן בוצע חישוב והמרה מדונם לטון ח”י (בהתאם ליבול באותה שנה).

תוצאות: טבלה 1 מציגה את הוצאות גידול ירק חיטה לתחמיץ בשנת 2022, וטבלה 2 בשנת 2023. מטבלה 1 רואים כי סה”כ ההוצאות לדונם היו 471 ₪, והיות והיבול היה 1 טון ח”י/דונם, עלות יצור טון ח”י בקמה הייתה גם היא, 471 ₪ (שנה טובה). חשוב לציין – העבודות בשדה נעשו על ידי קבלני חוץ והשטחים היו מצומצמים וקטנים (מצב המכונה “גינות ירק”); סביר להניח שגד”ש גדול, המפעיל את הכלים שלו, על שטחים גדולים יותר מהגינות המתוארות בתחשיב, היה יעיל הרבה יותר בהוצאותיו לדונם לפחות בכ-10% מה שיביא עלות יצור טון ח”י לכ-400-450 ₪.

טבלה 2 מציגה את עליות גידול החיטה בשנת 2023. שנה זו הייתה שונה מקודמתה – משקעים לא אופטימאליים, וכן עלויות חקלאיות בשדה גבוהות יותר, או כפי שהגדיר זאת האיש האחראי על הגידול: “שנה לא מוצלחת; דמי הניהול גבוהים מידי; עבודת צוות החקלאות לא הייתה אופטימאלית ומכאן גם העלויות הגבוהות יותר”. ואכן, העלויות לדונם היו גבוהות – 535 ₪/דונם, ועלות טון ח”י בקמה (שנגזרה מהיבול הנמוך) הייתה 688 ₪/טון ח”י. אם נתרגם את העלויות לדונם של שנה זו, לשנה אופטימאלית עם יבול של 1 טון ח”י/דונם, עלות טון ח”י מחושב בקמה היה יכול להיות 535 ₪/טון ח”י.

מבט קדימה: ומה עם החיטה של 2024? כפי שצוין קודם, היבול השנה, 2024,  גבוה יותר ועלויות היצור לדונם נמוכות בכ-20% משנה קודמת (טרם סוכם סופית). ניתן לצפות לתוצאה דומה לזו של 2022, ואולי אף טובה יותר (סביב 450 ₪/טון ח”י?).

כמובן שהדוגמאות במאמר זה הם ספציפיות לאזור ותנאי הגידול שהוגדרו. באזורים שחונים יותר, עם יבולים נמוכים יותר בתנאי בעל, או כאלו שכדי להגיע ליבול סביר נדרשה השקיה רצינית (60-150 קוב), ולאור מחיר מים מושבים (שפדן או אחרים) שיכול להגיע לסביב 1-1.5 ₪/קוב, תחשיב עלות הגידול היא שונה, ונדרשים תיקונים בהתאם. המסקנה העיקרית היא שמן הראוי להיות מודע (ברמת ערכים/נתוני הוצאה, רשומים) לעלויות היצור של ספק הירק!

מודעות זו חשובה במיוחד בשנה הנוכחית (03-2024), בה מחיר הלינקייג’ (של גרעין חיטה; זה המחיר המובטח לחקלאים עבור גידול חיטה לגרעינים) הוא סביב 700 ₪/טון ח”י בקמה, וגם אם נוסיף את התקבול עבור קש חיטה, עדיין העדיפות של הגד”שים היא אספקת הירק לתחמיץ; המחירים הגבוהים שרצים בשוק בימים אלו, עבור טון ח”י בקמה, שבחלקם לפחות ללא שום הצדקה, בהחלטה מסבירים העדפה זו של הגד”ש.

 

טבלה 1. סיכום הוצאות גידול חיטה לתחמיץ, עונת 2022 (₪), והיבול (טון ח”י)
פרמטר הוצאה סה”כ הוצאה דונם הוצאה לדונם הערות
עבודות בשדות
דיסקוס 14940 498 30  
דיסקוס+ארגז 29822 520 57.3  
מעגלה 7800 520 15  
זריעה/דישון 13000 520 25  
דישון 7800 520 15  
שרותי ריסוס 7500 520 15  
סה”כ עבודות 80862 520 155.5  
חומרים
זרעים 25143 520 48.3  
דשן 11280 520 21.7  
דשן ראש 24780 520 47.6  
חומרי ריסוס 7700 520 14.8  
סה”כ חומרים 68903 520 132.5  
שונות
קנ”ט 4904 520 6.1  
ניהול 50000 520 104.2  
מינהל/חכירה 40000 520 38.2  
סה”כ שונות 94904 520 182.5  
סה”כ כללי 244669 520 470.5 כלל ההוצאות
         
יבול ח”י בקציר (טון) 520   1.0 מימין, יבול ח”י/דונם
עלות גידול טון ח”י (₪) 471 סה”כ עלות, חלקי סה”כ יבול ח”י
הערה כללית: שנה טובה מבחינת הוצאות/דונם, משקעים, ויבול מיטבי/דונם

 

 

 

טבלה 2. סיכום הוצאות גידול חיטה לתחמיץ, עונת 2023 (₪), והיבול (טון ח”י)
פרמטר הוצאה סה”כ הוצאה דונם הוצאה לדונם הערות
עבודות בשדות
עיבודים 70704 720 99.6  
זריעה 13820 720 19.2  
דישון 6625 720 9.2  
דישון ראש 4000 720 5.6  
שרותי ריסוס 12300 720 17.1  
סה”כ עבודות 108449 720 150.6  
חומרים
זרעים 27512 720 38.2  
דשן 18519 720 25.7  
דשן גת 35789 720 49.7  
חומרי ריסוס 27073 720 37.6  
פיזור זבל 39000 720 54.2  
סה”כ חומרים 265385 720 368.6  
שונות
קנ”ט 4425 720 6.1  
ניהול 75000 720 104.2  
ארנונה 15000 720 20.8  
ארנונה/חכירה 27492 720 38.2  
ארגון עובדי הפלחה 2230 720 3.1  
ליווי מזיקים 4440 720 6.2  
סה”כ שונות 124162 720 172.4  
סה”כ כללי 385479 720 535.4 כלל ההוצאות
         
יבול ח”י בקציר (טון) 560   0.778 מימין יבול ח”י/דונם
עלות גידול טון ח”י (₪) 688 סה”כ עלות, חלקי סה”כ יבול ח”י
כנ”ל, מחושב ל-1 טון ח”י 535.4 בהנחה שהיבול היה מיטבי – 1 טון ח”י/דונם
הערה כללית: שנה לא טובה מבחינת הוצאות חקלאות/דונם, משקעים לא אופטימליים ויבול/דונם, הנמוך בהתאם.