דברו איתנו

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פוריות של ביצי הודיות מנוקדות מול לבנות

נורית גל-רכס, מכון תערובת "אמבר"

צבע קליפת הביצה של ההודיים היא קרם עם נקודות כהות. הנקודות מופיעות בצפיפות שונה, בגודל שונה ובגוונים שונים. לקראת סוף תקופת ההטלה, הקליפות לבנות יותר והנקודות נעלמות כתוצאה מירידה בכמות הפיגמנטים (ראו תמונות מטה). ביצים עם קליפה לבנה מופיעות מתחילת ההטלה באחוזים בודדים. קיימים הבדלים בשכיחות התופעה בין הלהקות. תופעה זו יכולה לנבוע מסטרס ותחלואה.

על פי המלצות המטפח ביצים אלו נחשבות כביצים בעלות פוריות נמוכה. לצורך לימוד הנושא, חולקו ביצים שהגיעו למדגרה באותו יום ומאותו משק רבייה, לשתי קבוצות: לבנות ומנוקדות, ונבדקו מדדים מאפיינים, כמתואר בטבלה מטה:

מדד

לבנות מנוקדות מובהקות סטטיסטית
משקל (גרם)

 86.6

91.5

מובהק

אורך (מ”מ)

67.9

68.8

לא מובהק

רוחב (מ”מ)

48.7

49.4

לא מובהק

יחס אורך/רוחב (%)

71.7

71.8

לא מובהק

משקל קליפה (גרם)

7.6

8.6

מובהק

% קליפה

8.8

9.4

מובהק

שטח הפנים של הביצה

78.7

81.5

מובהק

אינדקס קליפה (משקל/ש”פ) 0.097 0.102

מובהק

 

מהתוצאות בטבלה עולה, כי למרות שהביצים לא נבדלו באורכן, ברוחבן ובצורה שלהן, ההבדל במשקל הביצה נובע מהקליפה: משקל הקליפה של הביצים הלבנות נמוך באופן מובהק וכן גם אינדקס הקליפה.

הביצים שנבדקו עברו בדיקת פוריות ביום ה-14 להדגרה כמקובל במדגרה. ביצים לא פוריות שימשו לקביעת משקל הקליפה. ביום הבקיעה נספרו האפרוחים שבקעו. תוצאות וחישובי בקיעה בטבלה להלן:

 

לא פוריות

לא בקעו מפוריות

בוקעים מביצים

לבנות

13%

7%

81%

מנוקדות

7%

4%

89%

 

תוצאות התצפית מאשרות את קביעת המטפח כי ביצים לבנות הן בעלות פוריות נמוכה. לא רק שהפוריות נמוכה יותר (13 לעומת 7%), גם הבקיעה מפוריות נמוכה יותר.

  • מתוך 100 ביצים לבנות יבקעו 81 אפרוחים.
  • מתוך 100 ביצים מנוקדות יבקעו 89 אפרוחים.

נתון זה יכול לעזור להעריך נכון יותר את מספר האפרים שיבקעו בהדגרה מסוימת.

האם הבקיעה מפוריות תלויה במשקל הקליפה? בשטח הפנים של הביצים הלבנות או באינדקס הקליפה? זאת לא ניתן להסיק מתצפית זו.